Psychologowie i psychoterapeuci

  • Beata Pędziszewska
  • Anna Gabryś – Branas
  • Dorota Waszczyk
  • Danuta Włodarska
  • Agnieszka Szadurska
  • Aneta Śpiewak