Elementy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Bardzo wiele osób niepełnosprawnych rezygnuje z aktywności życiowych w chwili gdy stają się niezdolni do normalnego poruszania się. Aby zapobiegać tego rodzaju wycofaniu się z życia w społeczeństwie nasza poradnia prowadzi program mający na celu skuteczną aktywizację osób niepełnosprawnych. Poznaj jego cele i dołącz do osób korzystających z programu.

Elementy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Rozwój nowych technologii sprawia, że aktywizacja osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej dostępna dla szybko rosnącego grona kobiet i mężczyzn do tej pory unieruchomionych we własnych czterech ścianach. Coraz częściej do zawodowej pracy wystarczy posiadanie komputera ze stałym dostępem do złącza internetowego. Bardzo istotne z punktu widzenia osób dotkniętych jakąś formą niepełnosprawności jest ta łatwość, aby jednak mogli z tej możliwości skorzystać muszą znać możliwości dostępne na rynku pracy. Najważniejszą sprawą jest jednak zmiana podejścia do aktywności zawodowej, co jest możliwe właśnie przez udział w przygotowanym przez naszych specjalistów programie.

Przełamanie psychicznych barier, jakie powstają w umysłach osób nagle dotkniętych niepełnosprawnością ruchową jest kolejnym z ważnych kroków na drodze do pełnej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Specjaliści tworzący i prowadzący program w naszej poradni doskonale zdają sobie z tego faktu sprawę, dlatego też kładą specjalny nacisk na ten obszar działań. Oznacza to, że decydując się na uczestnictwo w naszym programie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych otrzymasz wsparcie skoncentrowane właśnie na podnoszeniu swoich kompetencji w tym zakresie. Kompetencje te przydadzą się w przełamaniu niechęci do czynnego życia zawodowego i, w szerszym zakresie wynikającym z tego pierwszego, również i życia społecznego, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych, do których zaliczają się nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również ich opiekunowie i najbliżsi, a także sami terapeuci udzielający im pomocy.

Czy zatem warto wziąć udział w oferowanym przez naszą poradnię programie aktywizacji osób niepełnosprawnych? Jesteśmy przekonani że tak. Możesz sprawdzić to samodzielnie, już dziś kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.