Strona Główna

Informujemy, że zespól Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu realizuje projekt „REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – Włączająca rehabilitacja społeczna – szkolenia, warsztaty dla rodzin, opiekunów, wolontariuszy”. Chętne osoby zapraszamy do kontaktu:

71 349 39 11
lub 71 342 14 13

WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE

 

Informujemy, że od 10 października br. Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu realizuje projekt „Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18. roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia”. Pomoc jest skierowana do obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Wrocławia. Chętne osoby zapraszamy do kontaktu:

71 349 39 11
lub 71 342 14 13,
lub 71737 39 73

WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 09.06.2022. (Listy wymienne na udzielenie wsparcia w związku z doraźną sytuacją uchodźców we Wrocławiu z 09.06.2022). ulotka-unicef

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław ruszył projekt „Edukacja zdrowotna i wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin„. Bezpłatne zajęcia umożliwiają skorzystanie ze wsparcia około stu takim osobom. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt pod nr tel.: 602645443 lub 713493911. Więcej informacji: http://www.trr.info.pl/aktualnosci/nowy-projekt-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Towarzystwo Rozwoju Rodziny umożliwia skorzystanie z bezpłatnych badań cytologicznych w Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej TRR przy ul. Podwale 74, ofic. 23. Można się na nie umówić telefonicznie pod nr: 71 342 14 13.

Od września, w każdy czwartek udzielane jest wsparcie w ramach Grupy Rodziców po Stracie Dziecka – w Poradni TRR, przy ul. Zelwerowicza 4. Wszelkie informacje odnośnie zapisów i funkcjonowania grupy są dostępne pod nr tel.: 71 349 39 11 i 602 645 443.

Wsparcie dla Osób Transpłciowych udzielane jest w ostatni piątek miesiąca, od godziny 17:00. Zmianie ulega sposób organizacji – wszyscy chętni powinni poinformować o planowanym przybyciu pisząc na adres mailowy: trr@trr.info.pl, dzień wcześniej, najpóźniej do godziny 16:00. Po przesłaniu zgłoszenia mailowego, na wskazany adres przekazana zostanie informacja zwrotna.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny jest czynny w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 9:00 do 12.00Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 71 342 14 13 i 602 645 443.


Od  13 marca uruchomiony został dodatkowy numer dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia. Aktywne są obecnie dwa telefony komórkowe do Towarzystwa Rozwoju Rodziny:

602 645 443
668 452 543

oraz dwa stacjonarne:

71 342 14 13
71 349 39 11.

Możliwy jest również kontakt przez wiadomość e-mail: trr@trr.info.pl.

TRR zaprasza do śledzenia aktualizacji zamieszczanych na stronie internetowej i portalu Facebook oraz do kontaktu telefonicznego.

—————————————————————————————————————————–

Od stycznia 2017 r. działa BEZPŁATNY punkt testowania HIV / Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny.

Jest czynny 2 razy w tygodniu:
poniedziałki: 09.00- 12.00
czwartki: 9.00- 12.00
Rozmowa okołotestowa z doradcą, pobranie krwi, otrzymanie wyniku – BEZPŁATNIE!
Działalność PKD jest współfinansowana z dotacji Krajowego Centrum ds. AIDS.
Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
ul. Podwale 74 ofic. 23
tel 71 342 14 13
Działalność PKD jest współfinansowana z dotacji Krajowego Centrum ds. AIDS.


Od stycznia 2017 r. realizowany jest projekt „Poradnictwo Rodzinne dla mieszkańców Wrocławia” współfinansowany z dotacji Gminy Wrocław.
Wszystkie działania są dla uczestników BEZPŁATNE!
Zapraszamy!

W ramach projektu dostępne są:

1. Informacyjny telefon psychoedukacyjno-wspierający prowadzony przez specjalistę doradztwa rodzinnego, Beatę Jarosz: 602 645 443.

2. Działania specjalistyczne dla rodzin po stracie dziecka:
– Terapia psychologiczna, poradnictwo: rodzinne, seksuologiczne, psychiatryczne, psychoterapia par, inne specjalistyczne – poniedziałki, środy, piątki.
– Grupa psychoedukacyjna-wsparcia – otwarta dla osób w ciąży będących po stracie dziecka.
– Grupy terapeutyczne dla osób po stracie dziecka. Każdy czwartek.

3. Działania specjalistyczne dla rodziców/rodzin LGB.

– Działania specjalistyczne dla rodziców/rodzin osób LGB – Poradnictwo psychologiczne, rodzinne, psychoterapia, coaching, psychoedukacja seksuologiczna. Pierwszy i ostatni czwartek każdego miesiąca.

4. Grupa wsparcia – otwarta dla osób transseksualnych. Ostatni piątek każdego miesiąca.

5. Działania specjalistyczne dla rodzin w sytuacji okołorozwodowej oraz rodzin rekonstruowanych: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, coaching, mediacje, poradnictwo seksuologiczne, psychiatryczne, psychoterapia indywidualna lub/i par, inne specjalistyczne, pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

6. Działania specjalistyczne adresowane do rodzin adopcyjnych i zastępczych: poradnictwo, wsparcie psychologiczne, coaching, zajęcia grupowe – od marca.
Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
ul. Zelwerowicza 4, tel 71 349 39 11