Strona Główna

Towarzystwo Rozwoju Rodziny pragnie poinformować, że realizacja programu Poradnictwo Rodzinne przebiega wg zasad pracy zdalnej. Działania są prowadzone przez telefon oraz portal Facebook.  Od  13 marca uruchomiony został dodatkowy numer dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia. Aktywne są obecnie dwa numery komórkowe Towarzystwa Rozwoju Rodziny:

602 645 443
668 452 543

oraz dwa stacjonarne:

71 342 14 13
71 349 39 11.

Możliwy jest również kontakt przez wiadomość e-mail: trr@trr.info.pl.

TRR zaprasza do śledzenia aktualizacji zamieszczanych na stronie internetowej i portalu Facebook oraz do kontaktu telefonicznego.

—————————————————————————————————————————–

Od stycznia 2017 r. działa BEZPŁATNY punkt testowania HIV / Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny.

Jest czynny 2 razy w tygodniu:
poniedziałki: 09.00- 12.00
czwartki: 9.00- 12.00
Rozmowa okołotestowa z doradcą, pobranie krwi, otrzymanie wyniku – BEZPŁATNIE!
Działalność PKD jest współfinansowana z dotacji Krajowego Centrum ds. AIDS.
Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
ul. Podwale 74 ofic. 23
tel 71 342 14 13
Działalność PKD jest współfinansowana z dotacji Krajowego Centrum ds. AIDS.


Od stycznia 2017 r. realizowany jest projekt „Poradnictwo Rodzinne dla mieszkańców Wrocławia” współfinansowany z dotacji Gminy Wrocław.
Wszystkie działania są dla uczestników BEZPŁATNE!
Zapraszamy!

W ramach projektu dostępne są:

1. Informacyjny telefon psychoedukacyjno-wspierający prowadzony przez specjalistę doradztwa rodzinnego, Beatę Jarosz: 602 645 443.

2. Działania specjalistyczne dla rodzin po stracie dziecka:
– Terapia psychologiczna, poradnictwo: rodzinne, seksuologiczne, psychiatryczne, psychoterapia par, inne specjalistyczne – poniedziałki, środy, piątki.
– Grupa psychoedukacyjna-wsparcia – otwarta dla osób w ciąży będących po stracie dziecka.
– Grupy terapeutyczne dla osób po stracie dziecka. Każdy czwartek.

3. Działania specjalistyczne dla rodziców/rodzin LGB.

– Działania specjalistyczne dla rodziców/rodzin osób LGB – Poradnictwo psychologiczne, rodzinne, psychoterapia, coaching, psychoedukacja seksuologiczna. Pierwszy i ostatni czwartek każdego miesiąca.

4. Grupa wsparcia – otwarta dla osób transseksualnych. Ostatni piątek każdego miesiąca.

5. Działania specjalistyczne dla rodzin w sytuacji okołorozwodowej oraz rodzin rekonstruowanych: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, coaching, mediacje, poradnictwo seksuologiczne, psychiatryczne, psychoterapia indywidualna lub/i par, inne specjalistyczne, pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

6. Działania specjalistyczne adresowane do rodzin adopcyjnych i zastępczych: poradnictwo, wsparcie psychologiczne, coaching, zajęcia grupowe – od marca.
Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
ul. Zelwerowicza 4, tel 71 349 39 11