Bezpieczna integracja

DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI LUB/I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

W Polsce na stałe zafunkcjonował model edukacji i wychowania w zespołach integracyjnych. W naszym projekcie pochylamy się nad prewencją i profilaktyką zachowań dzieci i młodzieży w różnych placówkach, w kontekście poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi deficytami mentalnymi. Wierzymy, że wpłynie to również pozytywnie na poziom zrozumienia i bezpieczeństwo młodzieży sprawnej.

Z roku na rok obserwujemy coraz większą tendencję młodych ludzi do dyskryminowania i poniżania osób z zaburzeniami psychicznymi. Są środowiska, gdzie młodzież zachowuje się agresywnie w stosunku do mniej sprawnych psychicznie rówieśników. Akty przemocy, agresji, stosowane wobec osób z deficytami psychicznymi nierzadko w konsekwencji dają wycofanie tychże, ich akty autoagresji, progres zaburzeń, wykluczenie społeczne. Brak tolerancji na inność powoduje dyskryminację osób i tak już poszkodowanych. Do nasilenia się zjawiska dochodzi zwłaszcza w szkołach, gdzie funkcjonują oddziały integracyjne. Do częstych należy sytuacja, gdzie rodzic za wszelką cenę chce utrzymać swe dziecko w szkole masowej mimo jego ewidentnych deficytów mentalnych. Rodzicowi wydaje się że przekierowanie dziecka do placówki rewalidacyjnej wyrządzi krzywdę dziecku – jest często inaczej. Klasy/zespoły integracyjne nie zawsze są właściwym miejscem dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi lub/i z upośledzeniem umysłowym.

Nasz projekt ma oswoić społeczeństwo z problemem rodzin z zaburzeniami psychicznymi lub/i z upośledzeniem umysłowym – spowodować większą ich akceptację, przeciwdziałać dyskryminacji, zmniejszyć zagrożenia, stać się prawdziwą profilaktyką i prewencją wykluczenia społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

telefon informacyjno – edukacyjny

szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i studentów

warsztaty psychoedukacyjne dla wychowanków i rodziców

dystrybucja materiałów promocyjnych

warsztaty informacyjno – edukacyjne dla uczniów i wychowanków placówek edukacyjnych

specjalistyczne (medyczne i niemedyczne) konsultacje dla rodziców i ich dzieci

konferencja „Seksualność osób niesprawnych -psychoedukacja prewencją bezpiecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi lub/i upośledzonych”

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY Z DOTACJI

MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY