Nieformalna edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii i homofobii

Towarzystwo Rozwoju Rodziny O/W we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowki Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w projekcie:

„Nieformalna edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, homofobii”. O tym, że Wrocław jak i cały Dolny Śląsk muszą być wolne od uprzedzeń, przekonywać będziemy poprzez działania współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu oferujemy Ci:

bezpłatny udział w przygotowanym przez grupę specjalistów szkoleniu zakończonym certyfikatem

materiały szkoleniowe i wiedzę z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom i nietolerancji

doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu warsztatów (często niezbędne w dalszej ścieżce zawodowej)

bezpłatne indywidualne konsultacje w trakcie realizacji projektu

rekomendacje i możliwość dalszej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny

bezpłatny udział w ogólnopolskiej konferencji

Ideą naszego projektu jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności dzięki:

przeszkoleniu studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy antydyskryminacyjnej w formie prelekcji, warsztatów i pogadanek w placówkach edukacyjnych;

serii warsztatów i spotkań z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami;

uruchomieniu telefonu informacyjno- wspierającego;

organizacji ogólnopolskiej konferencji.

Jeżeli zatem uważasz, że rasizm, homofobia, ksenofobia i inne przejawy nietolerancji są problemem, z którym można i należy walczyć, zapraszamy Cię do uczestnictwa w naszym projekcie i zostania wolontariuszem nieformalnej grupy edukatorów antydyskryminacyjnych.

Zapisy i pytania: wroclaw@trr.org.pl tel.: 71 349 39 11

Projekt współfinansowany ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego