Czemu służy aktywizacja osób niepełnosprawnych?

Temat odpowiedniej aktywizacji osób niepełnosprawnych jest coraz częściej poruszany nie tylko podczas konferencji naukowych, ale również i w mediach mających ogólnopolski lub lokalny zasięg. Dzieje się tak z powodu ważności tematu, nie można dłużej go ignorować. Jeśli nie wiesz, dlaczego jest on taki istotny, dowiedz się czemu służy aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Czemu służy aktywizacja osób niepełnosprawnych?

Aktywizację osób niepełnosprawnych można podzielić na tę skoncentrowaną na powrocie do czynnego życia zawodowego i tę mającą na celu przywrócenie jednostki do aktywnego życia społecznego. Oczywiście, są one ze sobą mocno powiązane, jedna wynika z drugiego i nie może zaistnieć bez otwarcia na tę pierwszą. W jaki sposób tak się dzieje?

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Po przełamaniu pierwszego szoku i zniechęcenia do życia, osoby niepełnosprawne zamykają się we własnych czterech ścianach. Aby zachęcić je do tego, by zaczęły swoją drogę powrotną do aktywności na polu kariery zawodowej, proponujemy cykl terapeutycznych spotkań, które mają na celu przekonanie o konieczności podjęcia pracy zarobkowej. Przed naszymi niepełnosprawnymi staramy się roztoczyć wizję uzyskania niezależności, możliwości większego decydowania o swoim życiu, a także możliwość podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych, nawet wiążących się z kwestią awansu zawodowego i odniesienia sukcesu w rozwoju swojej kariery.

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jako terapeuci odnoszący sukcesy na polu aktywizacji osób niepełnosprawnych, o konieczności kompleksowego działania, bo wiemy o tym, że tylko tego rodzaju działanie odnosi zamierzony cel, jakim jest pełne przywrócenie osób niepełnosprawnych do pełnego życia w społeczeństwie. Z tego też powodu zwracamy uwagę na korzyści płynące z podjęcia pracy zarobkowej, do których zaliczamy między innymi lepszą samoocenę, co z kolei przekłada się na chęć uczestnictwa również w innych aktywnościach społecznych. Zadowolenie z pracy i posiadanie środków finansowych pozwala osobom niepełnosprawnym na szybsze odnalezienie się w aktywnościach społecznych.

Chcesz się przekonać czy mamy rację? Daj nam szansę na przedstawienie całego programu aktywizacji osób niepełnosprawnych i skontaktuj się z nami telefonicznie i mailowo już dziś.