Bezpieczna integracja

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

pt.

BEZPIECZNA INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I/LUB UPOSLEDZONYCH UMYSŁOWO

współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

NASZE CELE:

tworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

tworzenie systemu społecznej odpowiedzialności za proces bezpiecznej integracji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub/i z niepełnosprawnością,

działania antydyskryminacyjne wobec rodzin z problemem niesprawności.

TREŚCI SZKOLENIA:

oblicza niepełnosprawności,

rozwój psychoseksualny człowieka,

„czerwone sygnały” wystąpienia przemocy seksualnej,

prawna odpowiedzialność sprawcy,

odpowiedzialność rodziców/opiekunów za bezpieczeństwo dziecka,

„dlaczego takie ufne” – rozwój psychoseksualny dziecka niepełnosprawnego mentalnie,

zachowania seksualne osób niepełnosprawnych w czasie dojrzewania,

niesprawny mentalnie, to często nie znaczy niesprawny seksualnie – blaski i cienie ,

seksualności osób z niepełnosprawnością,

rodzina z problemem niesprawności i nadużycia seksualnego dziecka.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Prowadzące:

Mgr Agnieszka Nomejko – psycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii poznawczo behawioralnej i seksuologii

Mgr Aneta Wawrzyniak – pedagog specjalny na co dzień pracujący z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Każda osoba otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający jej udział w szkoleniu

Zapisy odbywają się mailowo:

szkolenia.trr@gmail.com

Miejsce:

Centrum Medycznym „Baby Vita” ul. Zelwerowicza 4 (blisko Akademii Muzycznej).