Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych 2014

Uzależnienie od Internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, pornografii, zakupów, jedzenia, czy hazardu – to jedne z najczęstszych uzależnień behawioralnych. A te – według standardów Światowej Organizacji Zdrowia – traktowane są jak choroba. Jednym ze skutecznych sposobów walki proponowanych przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny jest Self Coaching. To nowatorska metoda profilaktyki uzależnień behawioralnych polegająca na byciu trenerem dla samego siebie. A to wymaga dokładnego poznania własnych możliwości, ograniczeń, emocji, zachowań. Krótko mówiąc self coaching to niezwykle cenna i ważna umiejętność, którą watro posiąść i pielęgnować dla własnego rozwoju. Poprzez poznawanie własnych atutów oraz słabości można łatwiej radzić sobie z pokusami i żyć w zgodzie z samym sobą.

W 2013 roku zespół Towarzystwa Rozwoju Rodziny prowadził pilotażowy program „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” głównie w środowisku młodzieży gimnazjalnej. W roku 2014 działania adresowane są do podopiecznych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz placówek resocjalizacyjnych.

Cele projektu:

Zwiększenie kompetencji grup zawodowo zajmujących się pracą wychowawczą i edukacyjną.

Oswojenie pedagogów i psychologów z problematyką uzależnień behawioralnych.

Uwrażliwienie na społeczne, zdrowotne skutki uzależnień behawioralnych.

Wykreowanie wśród nastolatków mody na życie bez nałogów.

Zwiększenie czujności społeczności wychowawców i nauczycieli na diagnozowanie występowania problemów współwystępujących z uzależnieniami behawioralnymi oraz wstępne opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia uzależnienia behawioralnego.

Przybliżenie coachingu, jako metody pracy i oddziaływań wychowawczych, prewencyjnych i psychopedagogicznych.

Projekt „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014 Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pisaliśmy o projekcie:

22.10.2014

Kończy się projekt „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Kolejny bezpłatny program szkoleniowy organizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu dobiega końca. Przed nami ostatnie zajęcia w ramach projektu „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”. W pierwszej połowie roku szkoliliśmy pracowników placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych, teraz pod czujnym okiem naszych specjalistów szkolą się studenci psychologii i pedagogiki na dolnośląskich uczelniach. Ćwiczymy w 15-osobowych grupach, ale gdyby nie założenia projektu, polegające na intensywnej pracy, ale właśnie w takich mniejszych, kilkunastoosobowych grupach, to moglibyśmy spokojnie podwoić liczbę miejsc, a i tak dla wszystkich chętnych zabrałoby miejsca. To cieszy, bo self coaching, to metoda nowatorska, ale wymagająca sporego zaangażowania. Na październikowych i listopadowych zajęciach zamierzamy ostro pracować nad przyswojeniem szerokiej wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych. A jest tego dużo, bo szybki rozwój technologii sprawił, że tych nowych zagrożeń, które wciągają młodych ludzi cały czas przybywa. I ta aktualność tych problemów sprawia pewnie, że zainteresowanie jest ogromne.

W ostatnich warsztatach w tym roku, podobnie jak na poprzednich, będzie przede wszystkim o tym, jak radzić sobie z takimi zagrożeniami, jak uzależnienie od Internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, pornografii, zakupów, jedzenia, czy hazardu. Poprzez poznawanie własnych mocnych i słabych stron możemy się uczyć, jak żyć w zgodzie z samym sobą, jak pokonywać pokusy, jakie mechanizmy obronne kształcić i wykorzystywać w życiu codziennym. Bo na tym właśnie polega nowatorska metoda self coachingu. Podczas szkolenia studenci zdobywają nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz coachingu, ale także korzystają z bezpłatnych sesji coachingowych, opracowują własne scenariusze zajęć.

Dla wszystkich mamy przygotowane szerokie i profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe, które do tej pory wszyscy uczestnicy naszego projektu bardzo sobie chwalili. Listopadowe zajęcia, będą prawdopodobnie ostatnimi w tym, roku, chyba że liczba chętnych będzie znów bardzo duża, wówczas rozważymy dodatkowe zajęcia jeszcze w grudniu.

28.11.2014

Duży sukces projektu „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Za nami kolejny projekt. Znów efektywny, w pełni satysfakcjonujący, a do tego cieszący się naprawdę dużym zainteresowaniem. Zakończyliśmy program „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”. W tym roku był on adresowany w pierwszym etapie, który zakończył się w czerwcu do podopiecznych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz placówek resocjalizacyjnych, a w drugim etapie, który właśnie się skończył, do przyszłych pracowników tych placówek, czyli do studentów dolnośląskich uczelni wyższych.

W warsztatach, których tematem było radzenie sobie z takimi zagrożeniami jak uzależnienie od Internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, pornografii, zakupów, jedzenia, czy hazardu wzięło udział grubo ponad 100 osób, z czego 90 stanowili właśnie studenci, którzy szkolili się w 15-osobowych grupach. Warsztaty, które trwały ponad 150 godzin miały zwiększyć ich czujność na diagnozowanie występowania problemów współwystępujących z uzależnieniami behawioralnymi oraz pomóc wypracować wstępne procedury postępowania w przypadku wystąpienia takich uzależnień u ich wychowanków. Dla wielu z nich spora część zagadnień była zupełnie nowa, tak samo jak sam self coaching, który jest metodą nowatorską, ale niezwykle skuteczną. Po warsztatach ich czujność na uzależnienia behawioralne, których skala wśród młodych ludzi stale rośnie będzie z pewnością większa, a wypracowane metody działania pozwolą reagować bardzo szybko.

Na warsztatach z każdą grupą udało nam się opracować i zredagować 10 scenariuszy zajęć z młodzieżą, które będzie można w najbliższym czasie wdrożyć w placówkach wychowawczych, czy opiekuńczych. Szkolenia były skomasowaną dawką wiedzy, ale wszyscy byli mocno usatysfakcjonowani. Podkreślali też profesjonalny sposób prowadzenia zajęć, które w swojej formie były nowatorskie, ale bardzo przystępne. A dzięki temu udział w nich był prawdziwą przyjemnością.

Podsumowanie projektu:

Self coaching to nowatorska metoda profilaktyki uzależnień behawioralnych. Dlatego realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W warsztatach, których tematem było radzenie sobie z takimi zagrożeniami jak uzależnienie od Internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, pornografii, zakupów, jedzenia, czy hazardu wzięło udział ponad 120 osób. Chętnych było tak dużo, że pod koniec listopada zorganizowaliśmy specjalne, dodatkowe szkolenie.

W tym roku program „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” był adresowany w pierwszej kolejności do podopiecznych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz placówek resocjalizacyjnych oraz do pracowników tych placówek i pedagogów. W drugiej kolejności w naszych zajęciach wzięli udział studenci kierunków humanistycznych, przyszli pedagodzy i psychologowie. W sumie ponad 120 osób. Łącznie udało nam się zrealizować ponad 150 godzin zajęć w różnych placówkach. A to pozwoliło bezpośrednio objąć projektem około 300 osób, a w sposób pośredni dotarliśmy do kilku tysięcy.

Podobnie jak w przypadku naszych pozostałych projektów, tak i „Self Coaching…” wymagał od nas przygotowania materiałów informacyjnych, ulotek i przede wszystkim obszernych materiałów szkoleniowych. Powstało 10 scenariuszy prowadzenia zajęć profilaktycznych, udało nam się również przeprowadzić 80 profesjonalnych sesji coachingowych z beneficjentami projektu.

Najważniejsze są jednak efekty tej nowatorskiej metody, które wypracowaliśmy wspólnie z uczestnikami naszych warsztatów. Przyszli pedagodzy i psychologowie oswoili się z tematyką uzależnień behawioralnych, które zwłaszcza w przypadku internetu i nowych mediów są bardzo powszechne, ale często bywają deprecjonowane, bądź traktowane jako stosunkowo niegroźne. A społeczne i zdrowotne skutki są duże i to wszyscy, którzy wzięli udział w projekcie już wiedzą. Promowaliśmy wśród nastolatków modę na życie bez nałogów, jednocześnie uwrażliwiając ich na współczesne zagrożenia. Udało nam się też przybliżyć sam self coaching, jako metodą może nową, ale przynoszącą bardzo zadowalające rezultaty.

„Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” był jednym z trzech bardzo dużych projektów, które zamknęliśmy wraz z zakończeniem 2014 roku. Na pewno będziemy proponowali tę metodę zajęć w przyszłości. Informacje na temat nowych warsztatów w 2015 roku pojawią na stronie internetowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu i na naszym facebookowym profilu.