Bezpieczna integracja – warsztaty

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO organizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu.
W ramach projektu proponujemy Państwu zorganizowanie w Waszej placówce warsztatów szkoleniowych dla uczniów/ wychowanków i konsultacje z personelem.

Szkolenia uczniów obejmować będą psychoedukację w ramach zagadnień:
– edukacji seksualnej
– integracji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi
– przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

Projekt jest współfinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ i skierowany głównie do uczniów szkół integracyjnych, specjalnych oraz placówek rewalidacyjnych.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Osobami prowadzącymi będą: psycholodzy specjalizujący się w dziedzinie seksuologii oraz wyszkoleni studenci studiów pedagogicznych i psychologicznych. Szkolenia odbywać się będą do końca listopada 2012.

Nasz projekt ma oswoić społeczeństwo z problemami osób upośledzonych umysłowo lub przejawiających zaburzenia psychiczne. Jednocześnie chcemy uwrażliwić młodych ludzi zwiększając poziom akceptacji, przeciwdziałając dyskryminacji, wprowadzając profilaktykę i prewencję wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres mailowy motak.ewa@gmail.com i wroclaw@trr.org.pl.
(liczba miejsc ograniczona)