Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska 2014

Rasizm, ksenofobia, homofonia, ageizm, antysemityzm, seksizm, czy klasizm to tylko kilka z wielu imion dyskryminacji. Niezależnie od tego w kogo jest wymierzona, u jej podstaw leżą głęboko zakorzenione stereotypy i uprzedzenia. Jej ofiarami są najczęściej osoby często pogardliwie określane mianem „innych”, należących do mniejszości, podatnych na różne formy agresji. Najbardziej oczywistą spośród wszystkich form przeciwdziałania dyskryminacji jest edukacja. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, zajmujące się tym problemem od 15 lat, proponuje bardziej rozbudowaną i nowatorską formę rozwijania społecznych kompetencji i wrażliwości. Projekt „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” to innowacyjna propozycja rozwoju obywatelskich postaw wśród uczestników, która pomaga generować cenne inicjatywy obywatelskie i pobudza do tworzenia oddolnych inicjatyw prospołecznych. Wybór coachingu, jako najbardziej efektywnej metody jest uzasadniony, bo warunkuje dobrowolność uczestnictwa, nie jest dyrektywny, zakłada współpracę, szacunek i akceptację uczestnika – prowadzi więc do świadomego dokonywania zmian w obrębie własnych postaw, wartości, czy zachowań.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku – począwszy od etapu przedszkolnego, a na studenckim kończąc, a także do nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych w regionie. To właśnie tam rodzą się poglądy, utrwalają przekonania, tworzy solidarność i wrażliwość społeczna.

Ideą projektu jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności poprzez realizacje obywatelskiej edukacji nieformalnej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, profilaktyki wykluczenia i prewencji przemocy.

Sposób realizacji projektu:

Szkolenie studentów dolnośląskich uczelni oraz członków dolnośląskich organizacji pozarządowych.

Realizacja edukacji nieformalnej w szkołach i placówkach wychowawczych z uczniami/wychowankami.

Organizacja 2 seminariów z udziałem studentów, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli władz samorządowych, pozarządowych, oraz mediów.

Obsługa telefonu informacyjno-edukacyjnego.

Psychoedukacja w mediach

Wspieranie studentów w tworzeniu nieformalnych grup realizujących nieformalną edukację obywatelską.

Cele projektu:

Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli/wychowawców na temat zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, homofonicznych, dyskryminacyjnych wobec płci, pochodzenia, rasy, statusu materialnego, niesprawności i inności oraz ich skutków społecznych.

Zdobycie przez uczestników wiedzy, jak rozpoznawać swoje i uczniów emocje antydyskryminacyjne, jak nad nimi pracować, jak reagować na zachowania nieadekwatne, jak uczyć tolerancji dla inności.

Zmiana w postrzeganiu różnych form edukacji nieformalnej przez uczniów. Wykreowanie mody na tolerancję i elastyczność obywatelską w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, zachowań wolnych od przemocy, wykluczenia, dyskryminacji.

Projekt „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pisaliśmy o projekcie:

10.10.2014

„Coaching tolerancji” na finiszu

Wkraczamy w ostatnią fazę projektu „Coaching Tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska”. Przed nami ostatnie szkolenia. Dotychczasowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, podobnie zresztą jest z tymi, który odbędą się jeszcze w tym miesiącu i w listopadzie. Nasze szkolenia adresowane są głównie do studentów kierunków humanistycznych i członków różnych organizacji pozarządowych zajmujących się problemem braku tolerancji na wielu płaszczyznach. Zaangażowanie na każdym z warsztatów jest ogromne. To cieszy, bo widać, że młodzi ludzie biorą aktywny udział, chcą się czegoś dowiedzieć i jednocześnie sami wnoszą dużo od siebie do takich zajęć. I właśnie na tym od początku nam zależało i cieszymy się, że tak to właśnie wygląda. Że młodzież chce zmian i szuka sposobów, by je wprowadzać w życie. Jeszcze bardziej cieszy to, jak duża jest liczba zgłoszeń i kolejnych telefonów z pytaniami o możliwość zapisania się na warsztaty.

Nasz projekt to tak naprawdę wsparcie działań prowadzonych w obszarze antydyskryminacji, wśród dzieci i młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Studenci zdobywają na warsztatach wiedzę z zakresu antydyskryminacji, coachingu, merytoryki prowadzenia zajęć edukacyjnych, korzystają z indywidualnych sesji coachingowych, konsultacji i interdyscyplinarnego wsparcia. Pod opieką specjalistów opracowują też własne scenariusze zajęć. Dzięki temu z naszych szkoleń wychodzą w pełni przygotowani do realizacji zajęć w placówkach edukacyjnych.

Nasz projekt będzie realizowany jeszcze tylko w listopadzie. Po liczbie zgłoszeń, widzimy że pospolite ruszenie w kierunku budowania dojrzałego społeczeństwa z bezpiecznym miejscem dla wszystkich obywateli staje się faktem. Na ostatnich zajęciach będziemy ponownie poruszać temat braku poszanowania dla „inności” – od powszechnych i głośnych problemów jak seksizm, rasizm, antysemityzm, czy ksenofobia, po te, o których mówi się mniej, ale są one również częste jak homofonia, ageizm, czy klasizm.

Tematy, może trudne, ale atmosfera na szkoleniach – wbrew pozorom – nie jest gęsta. Nierzadko jest to prawdziwa burza mózgów, a nie bierne wsłuchiwanie się suchą teorię. Na tym też bazuje metoda coachingu, która czerpie z wiedzy, talentów i umiejętności uczestników naszych działań, odpowiednio je tylko modyfikując, modelując i ukierunkowując na wspólny cel. A ten na ostatnich w tym roku zajęciach będzie ten sam – zmienić postawy i zachowania wobec stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji.

19.11.2014

Zakończył się projekt „Coaching Tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska”

Rok się jeszcze nie kończy, więc na czas podsumowania jeszcze przyjdzie, ale już możemy się śmiało powiedzieć, że kolejny nasz projekt kończy się pełnym sukcesem. Chodzi o „Coaching Tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska”, który na każdym z pojedynczych warsztatów zgromadził komplet uczestników. Cieszy szczególnie to, że był on adresowany głównie do studentów, zatem duch wśród młodych ludzi pragnących zmian na lepsze nie ginie.

Atmosfera na wszystkich szkoleniach była znakomita, ale co najważniejsze wykonana na nich praca była bardzo owocna. Trenerzy byli dumni, a uczestnicy zadowoleni, więc można śmiało i krótko powiedzieć – pełna satysfakcja! A przecież temat projektu łatwy nie był. Problem braku tolerancji jest dość powszechny, a by to zmienić trzeba dotrzeć do świadomości, przełamać stereotypy, otworzyć ludzi na wszelką rodzaju „inność”. Celem warsztatów była zmiana postaw, ale też zwiększenie poziomu zaangażowania społecznego i pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i promocji idei równości społecznej.

Nasz wysiłek w połączeniu z zaangażowaniem zainteresowanych projektem dziś przynosi obustronną satysfakcję, ale w perspektywie ma przynieść lepsze, bardziej otwarte i przyjazne jutro. W końcu w warsztatach wzięli udział młodzi ludzie, którzy za chwilę będą przekazywać tę wiedzę i postawę dalej – w swej przyszłej pracy pedagogicznej, psychologicznej, poradnianej i doradczej.

Ogromne zainteresowanie projektem wynika też z zaproponowanej formy warsztatów. Coaching warunkuje dobrowolność uczestnictwa, Nie jest on dyrektywny, zakłada współpracę, szacunek i akceptację uczestników – prowadzi więc do świadomego dokonywania zmian w obrębie własnych postaw, wartości, zachowań. To widzieliśmy na każdym z realizowanych szkoleń i dostrzegli go również uczestnicy. Docenili go, zachęcając swoich znajomych, do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny, dlatego frekwencja, aż do ostatnich listopadowych zajęć była doskonała. Możemy jedynie żałować, że projekt „Coaching Tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” się kończy, bo z kolejnych zapytań i zgłoszeń, moglibyśmy śmiało zapełnić sale na kolejnym cyklu warsztatów. Jednocześnie zachęcamy już teraz do udziału w projektach, które zamierzamy zrealizować w 2015 roku.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Zmiana postaw Dolnoślązaków wobec wszelkich przejawów dyskryminacji, zwiększenie poziomu zaangażowania społecznego i pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i promocja idei równości społecznej – to były najważniejsze cele projektu „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska”. I śmiało możemy powiedzieć, że udało się je osiągnąć. Zakończony w grudniu projekt to spory sukces Towarzystwa Rozwoju Rodziny – zarówno merytoryczny, jak i frekwencyjny. Cały projekt trwał pół roku i wzięło w nim udział łącznie ponad 1000 osób.

„Coaching tolerancji…” był adresowany głównie do studentów kierunków humanistycznych i członków różnych organizacji pozarządowych zajmujących się problemem braku tolerancji na różnych płaszczyznach. Od lipca do połowy listopada udało przeprowadziliśmy 10 warsztatów. W każdym z trwających 8 godzin szkoleń wzięło udział 15 osób. Osobne, krótsze warsztaty zorganizowaliśmy dla uczniów i wychowanków różnych placówek edukacyjnych i wychowawczych. W 40 warsztatach trwających 2 godziny wzięło udział około 1000 osób.

Warsztaty były podstawą działania w ramach nieformalnej edukacji obywatelskiej, ale projekt był dużo szerszy. Dla studentów uruchomiliśmy specjalne poradnictwo, a dla uczniów specjalistyczne konsultacje w wymiarze 50 godzin. Opracowaliśmy i rozdaliśmy 200 kompletów merytorycznych materiałów szkoleniowych. A na zakończenie projektu zorganizowaliśmy dwa seminaria dla 100 osób.

Warsztaty temat braku poszanowania dla „inności” potraktowały bardzo szeroko od powszechnych i głośnych problemów jak seksizm, rasizm, antysemityzm, czy ksenofobia, po te, o których mówi się mniej, ale są one również częste, tj. homofonia, ageizm, czy klasizm.

Intensywne zajęcia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli, wychowawców, studentów, czy członków różnych organizacji na temat zachowań dyskryminujących drugiego człowieka. Celem warsztatów była zmiana w postrzeganiu różnych form edukacji nieformalnej, a także poznaniu sposobów na wykreowanie pewnej mody na tolerancję i na poszanowanie praw drugiego człowieka.

Innowacyjny w swej formie i realizacji projekt był niezwykle satysfakcjonujący zarówno dla uczestników warsztatów, jak i dla prowadzących go trenerów, którzy mogli pracować z mocno zaangażowanymi grupami w bardzo przyjaznej i jednocześnie twórczej atmosferze.

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” było naprawdę dużo. Tych, którym nie udało nam się zapisać oraz tych, którzy wzięli udział, a chcieliby skorzystać ponownie z naszej oferty zapraszamy w 2015 roku na kolejne projekty, szkolenia i warsztaty. Wszystkie informacje na ich temat będą dostępne na stronie internetowej www.trr.info.pl i na naszym facebookowym profilu.