Zdalne wsparcie

Towarzystwo Rozwoju Rodziny pragnie poinformować, że realizacja programu Poradnictwo Rodzinne przebiega wg zasad pracy zdalnej. Działania są prowadzone przez telefon oraz portal Facebook.  Od  13 marca uruchomiony został dodatkowy numer dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia. Aktywne są obecnie dwa numery komórkowe Towarzystwa Rozwoju Rodziny:

602 645 443
668 452 543

oraz dwa stacjonarne:

71 342 14 13
71 349 39 11.

Możliwy jest również kontakt przez wiadomość e-mail: trr@trr.info.pl.

TRR zaprasza do śledzenia aktualizacji zamieszczanych na stronie internetowej i portalu Facebook oraz do kontaktu telefonicznego.