SELF COACHING – profilaktyka uzależnień behawioralnych. Realizacja 1 lipca 2013 – 15 grudnia 2013

Nasz pilotażowy projekt

SELF COACHING – profilaktyka uzależnień behawioralnych

to wsparcie działań na polu profilaktyki uzależnień na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Uzależnienia behawioralne – uznanymi przez WHO za chorobę – są uzależnieniami niechemicznymi. W grupie uzależnień behawioralnych znajdują się uzależnienia od hazardu, jedzenia/niejedzenia, Internetu /np. portale społecznościowe, IRC/, gier komputerowych /w tym gry on-line/, seksu /w tym uzależnienie od cybernetycznych relacji i stron pornograficznych/ oraz zakupów /w tym również kompulsywnych zakupów on-line/, portali społecznościowych, odwiedzin galerii handlowych, etc.

Coaching, to sposób pracy z ludźmi dający ogromne możliwości pomagania w ich życiu. Pomaga pobudzać aktywność, pokonywać ograniczenia, zmieniać podejście do wielu spraw, odkrywać to, co dla danej osoby jest najważniejsze. Coach / trener / wyłuskuje i nazywa mocne strony klienta budując na tym oczekiwane przez klienta zachowania.

Self coaching to bycie dla siebie coachem / trenerem /, poznawanie własnych możliwości, ograniczeń, bądź ich braku, trenowanie swych umiejętności w celu osiągnięcia sukcesu. Poznawanie swych emocji, sposobu reagowania na niepowodzenia, na postawy innych ludzi, potencjału, poznawanie własnych zachowań, jako odpowiedzi na zachowanie otoczenia. Krótko mówiąc self coaching to niezwykle cenna i ważna umiejętność, którą watro posiąść i pielęgnować dla własnego rozwoju.

W projekcie SELF COACHING – profilaktyka uzależnień behawioralnych proponujemy wykorzystanie metody coachingu jako nowatorskiej metody profilaktyki uzależnień behawioralnych. Poprzez poznawanie własnych mocnych i słabych stron możemy się uczyć, jak żyć w zgodzie z samym sobą, jak pokonywać pokusy, jakie mechanizmy obronne kształcić i wykorzystywać w życiu codziennym. Możemy również poznać wpływ uzależnień behawioralnych na nasze życie i nauczyć się, jak im się nie poddać. Warto kształcić wgląd w otoczenie w celu wnikliwej oceny sytuacji.

Działania nasze są skierowane do uczniów/wychowanków klas gimnazjalnych. To wiek dużego skoku w rozwoju psychoseksualnym człowieka. W krótkim czasie miłe dziecko zmienia się w krnąbrnego nastolatka. Większość rodziców i nauczycieli gimnazjalistów sygnalizuje początek problemów z dzieckiem/uczniem. Często ani rodzice, ani nauczyciele nie wiedzą czym dziecko się interesuje, w jaka stronę kieruje swe zainteresowania, kto zaczyna mieć duży wpływ na jego postępowanie. Nie wszyscy rodzice i nauczyciele są zaznajomieni z Internetem, a tym bardziej ze stronami po których bezkarnie serfuje nastolatek. Często wiek gimnazjalny jest nieudanym, dramatycznym startem w dorosłość. Często ten czas jest również początkiem uzależnień behawioralnych – bardzo niebezpiecznych, bo przez dorosłych nierozpoznawalnych, niezauważalnych. Dlatego tak trudno je diagnozować i przeciwdziałać.

Ideą naszego projektu jest wykreowanie mody na SELF COACHING, jako znakomitego narzędzia profilaktyki uzależnień.

Zapraszamy zatem wszystkich chętnych – szczególnie studentów psychologii, pedagogiki do udziału w projekcie. Dzięki współrealizacji projektu można zdobyć wiedzę, świetne doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną, poszerzyć swój tobołek kompetencji. Najbardziej wytrwałym zaproponujemy bezpłatne staże w naszych Poradniach.

Czekamy na Was! Wszystkie działania są bezpłatne!

Informacje i zapisy: 71 3493911