Interdyscyplinarne, specjalistyczne działania na rzecz rodzin po stracie dziecka – program wsparcia osób, małżeństw i rodzin po stracie dziecka 2014

Każdego roku w Polsce około 50 tysięcy kobiet traci dziecko w wyniku poronienia, śmierci okołoporodowej, śmierci dziecka urodzonego z wadami rozwojowymi. I to niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia oraz dbałości o siebie i dziecko. Dlatego Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu stworzyło program wsparcia osób, małżeństw i rodzin po stracie dziecka. Zwłaszcza, że w Polsce brakuje miejsc, w których temat straty dziecka w najwcześniejszym okresie jego życia jest podejmowany. Rodzice po stracie dziecka są często dyskryminowani poprzez brak możliwości uzyskania zrozumienia, wsparcia i opieki. We Wrocławiu interdyscyplinarne i specjalistyczne działania są prowadzone tylko przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny. A to niezwykle istotne, bo właściwie prowadzona interdyscyplinarna interwencja psychologiczna, seksuologiczna i socjalna, a także coaching, doradztwo oraz konsultacje dają duże szansę na udane macierzyństwo w przyszłości.

Idee projektu:

obsługa codziennego telefonu interwencyjno–wspierającego

poradnictwo psychologiczne

terapia indywidualna

rodzinne działania psychoterapeutyczne

diagnoza

udział w grupie wsparcia

udział w grupach edukacyjno–terapeutycznych

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji zadania daje gwarancję poprawy funkcjonowania rodziny z problemem straty dziecka, oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziała kryzysom. Celem programu jest także danie pozwolenia sobie na wieloetapowe, indywidualne przeżywanie żałoby jako naturalnej odpowiedzi na stratę dziecka.

Sposób realizacji projektu:

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osób, małżeństw i rodzin po stracie dziecka.

Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, pedagogicznego małżeństwom i rodzinom po stracie dziecka.

Prowadzenie edukacji grupowej w formie wykładów, szkoleń, warsztatów, szczególnie w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz kształtowania i rozwijania umiejętności wzmacniania więzi rodzinnych.

Udzielanie wsparcia przy podejmowaniu decyzji życiowych oraz aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie.

Udzielanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

Program wsparcia osób, małżeństw i rodzin po stracie dziecka jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku. Jest finansowany przez Prezydenta Wrocławia.