Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych

Uzależnienie od Internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, pornografii, zakupów, jedzenia, czy hazardu – to jedne z najczęstszych uzależnień behawioralnych. A te – według standardów Światowej Organizacji Zdrowia – traktowane są jak choroba. Jednym ze skutecznych sposobów walki proponowanych przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny jest Self Coaching. To nowatorska metoda profilaktyki uzależnień behawioralnych polegająca na byciu trenerem dla samego siebie. A to wymaga dokładnego poznania własnych możliwości, ograniczeń, emocji, zachowań. Krótko mówiąc self coaching to niezwykle cenna i ważna umiejętność, którą watro posiąść i pielęgnować dla własnego rozwoju. Poprzez poznawanie własnych atutów oraz słabości można łatwiej radzić sobie z pokusami i żyć w zgodzie z samym sobą.

W 2013 roku zespół Towarzystwa Rozwoju Rodziny prowadził pilotażowy program „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” głównie w środowisku młodzieży gimnazjalnej. W roku 2014 działania adresowane są do podopiecznych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz placówek resocjalizacyjnych.

Cele projektu:

Zwiększenie kompetencji grup zawodowo zajmujących się pracą wychowawczą i edukacyjną.

Oswojenie pedagogów i psychologów z problematyką uzależnień behawioralnych.

Uwrażliwienie na społeczne, zdrowotne skutki uzależnień behawioralnych.

Wykreowanie wśród nastolatków mody na życie bez nałogów.

Zwiększenie czujności społeczności wychowawców i nauczycieli na diagnozowanie występowania problemów współwystępujących z uzależnieniami behawioralnymi oraz wstępne opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia uzależnienia behawioralnego.

Przybliżenie coachingu, jako metody pracy i oddziaływań wychowawczych, prewencyjnych i psychopedagogicznych.

Projekt „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014 Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.