Powrót do normalnego życia jest możliwy

Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych jest właściwie możliwa tylko w jednym wypadku – kiedy wraz z nimi będą współpracowali ich opiekunowie i osoby najbliższe. Z tego też względu braliśmy pod uwagę właśnie taki rodzaj działań mających na celu pomoc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na czym to polega?

grupy wsparcia dla niepełnosprawnych

Program skutecznej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych to zadanie możliwe do wykonania, jego powodzenie wymaga jednak spełnienia paru określonych warunków. Przede wszystkim ważne jest zaangażowanie samej osoby zainteresowanej, niemniej jednak ważne jest także postępowanie jego otoczenia, zarówno rodziny jak i bliskich, w tym opiekunów.

Z myślą o tym aspekcie powodzenia tego rodzaju przedsięwzięcia zatrudnieni przez naszą poradnię specjaliści stworzyli taki program, by uwzględnić osiągnięcie zamierzonego celu. Konstrukcja programu zapewnia szczegółową opiekę osobom niepełnosprawnym na takim poziomie, by mogli poczuć się pewnie w świecie zewnętrznym.

Każde działanie, jakie podejmujemy wspólnie z naszymi podopiecznymi w trakcie trwania programu pomocowego mającego na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, ma na celu osiągnięcie zamierzonego efektu jakim jest udany powrót osoby niepełnosprawnej do pełnej aktywności zawodowej i społecznej.

Jak to się dzieje w praktyce? To dość proste, bo wierzymy, że dla lepszego zrozumienia istoty programu, a tym samym powodzenia jego poszczególnych kroków jest konieczna prostota. Pomaga ona w lepszym zaangażowaniu w trakcie pracy nad poszczególnymi etapami programu. Każda z zainteresowanych osób poprzez rozumienie istoty wszystkich kolejnych kroków staje się bardziej pracowita, tym samym umożliwiając pozytywne zakończenie programu.

Jest to szczególnie istotne dla opiekunów, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi. To właśnie oni spędzają ze swoimi podopiecznymi najwięcej czasu, dlatego też odgrywają bardzo ważną rolę w opiece nad nimi. Chodzi przede wszystkim o to, że to właśnie te osoby mogą realizować punkty programu aktywizującego zawodowo osoby niepełnosprawne również w chwilach kiedy nie uczestniczą w zajęciach indywidualnych bądź grupowych prowadzonych przez naszych specjalistów na miejscu w poradni.

Dowiedz się już dziś jak możemy Ci pomóc i weź udział w całkowicie bezpłatnych zajęciach w ramach programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.