Mój psychiatra, mój psycholog 2012

Od kilku lat prowadzimy zajęcia w szkołach ponadpodstawowych
pt. „Mój psychiatra, mój psycholog”

Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat zdrowia psychicznego, ponieważ wiedza jest najlepszą formą profilaktyki.

W naszym społeczeństwie istnieje wiele niesłusznych, często krzywdzących przekonań na temat osób korzystających z pomocy psychologa, bądĽ psychiatry. Aby uniknąć łatki „świra”” ludzie często borykają się samotnie ze swoimi problemami, bojąc się prosić o pomoc. Jednym z problemów, o którym ludzie niechętnie mówią jest depresja.

W Polsce, co najmniej kilkaset tysięcy ludzi rocznie zapada na depresję. Prawie co piąty człowiek w ciągu swego życia bywa dotknięty różnie długo trwającą i różnie głęboką depresją, wymagającą jednak specjalistycznej pomocy. Stąd nasz pomysł, by prowadzić zajęcia dla młodzieży szkolnej oraz rodziców z tematu profilaktyki depresji – objawów, przebiegu i terapii tej choroby.

Pokazujemy różnice między krótkotrwałymi stanami obniżonego nastroju, które potocznie nazywamy chandrą, czy dołkiem psychicznym od klinicznego stanu depresji. Z pozoru tak nieznacząca różnica w nazewnictwie wprowadza błędne wyobrażenia na temat ludzi dotkniętych depresją, obniża wrażliwość społeczną w stosunku do ludzi cierpiących na tę chorobę.

Zajęcia spotykają się z dużą aprobatą, młodzież chętnie z nami rozmawia, często widać zdziwienie na ich twarzach, niektórzy okazują pełne zrozumienie, dla innych problem nie jest obcy. Realizatorzy zajęć to psychologowie Poradni TRR O/W we Wrocławiu . Nasze zajęcia stanowią krok milowy w kierunku „Oswajania Psychiatry i Psychologa”.

W tym roku nasi pracownicy przeprowadzili ponad 200 godzin zajęć, w których udział wzięło ponad cztery tysiące uczniów.