Aktywizacja osób niepełnosprawnych w naszej poradni

Aktywizacja osób niepełnosprawnych to cel, jaki stawiamy sobie w Towarzystwie Rozwoju Rodziny od lat. Dziś to jeszcze łatwiejsze, gdyż posiadamy coraz większe doświadczenie w realizacji tego rodzaju programów pomocowych skierowanych do potrzebujących z tej grupy ludności. W jaki sposób przebiega u nas aktywizacja osób niepełnosprawnych?

Podobnie jak ma to miejsce w każdym działaniu podejmowanym przez człowieka, gwarancją powodzenia jest odpowiednie przygotowanie na etapie planowania całego przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę z tego, gdyż posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam na tworzenie interdyscyplinarnych planów działań, intensyfikujących wysiłki co z kolei przekłada się na wzrost szans powodzenia całego przedsięwzięcia.

Doświadczenie

Przygotowanie odpowiednio skonstruowanego planu jest możliwe przede wszystkim z tego powodu, że zatrudniani przez nas specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w pracy przy tego rodzaju projektach niosących realną pomoc, jaką jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. To właśnie realne doświadczenie specjalistów w swoich dziedzinach sprawia, że przygotowany przez nasz zespół program pomocowy odpowiedzialny za skuteczną aktywizację osób niepełnosprawnych zarówno na polu zawodowym jak i rodzinnym bądź społecznym.

Interdyscyplinarność

Każdy z pomocowych programów mających na celu efektywną pomoc w zadaniu jakim jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych lub ze stwierdzonym spektrum autyzmu musi być interdyscyplinarny. Oznacza to przede wszystkim umiejętne łączenie różnych form pomocy na jaką mogą liczyć osoby zgłaszające się do programu prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny w województwie dolnośląskim.

W zespole zatrudnionych przez nas ekspertów znajdują się zatem psychologowie, psychiatrzy, trenerzy, konsultanci i inni specjaliści. Z punktu widzenia osób szukających pomocy w ramach programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ze stwierdzonym stopniem autyzmu to przede wszystkim gwarancja uzyskania nowych kompetencji społecznych, które będą przydatne w poprawie jakości życia, tak na gruncie osobistym jak i zawodowym.

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc w naszym programie może uzyskać każdy, o przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Nie warto zatem zwlekać zbyt długo ze zgłoszeniem, najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie już dziś.

Udział w programie skierowanym na realizację celu aktywizacji osób niepełnosprawnych jest całkowicie bezpłatny, wszystkie koszty są pokrywane przez Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego.