Stop pedofilii

Pokój Przesłuchań

W lutym 2007 roku zawiązała się z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przesłuchania Dzieci.

Do Koalicji zaproszone zostały instytucje prowadzące przesłuchania małych świadków (sądy, prokuratury) oraz prowadzące pokoje przesłuchań dzieci, a także profesjonaliści, którzy uczestniczą w procedurach prawnych z udziałem dzieci.

Celem Koalicji jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie idei przesłuchiwania dzieci jako świadków w przyjaznych warunkach, przez kompetentnych specjalistów. Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu jest jedną z organizacji pozarządowych, która dysponuje pokojem przesłuchań.

Pokój spełnia warunki, które pozwalają na zminimalizowanie stresu dziecka podczas przesłuchania oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Wygodne, zapewniające poczucie prywatności pomieszczenie, zapewnia dzieciom poczucie fizycznego oraz psychicznego bezpieczeństwa w czasie przesłuchania.

W przesłuchaniu istnieje możliwość uczestniczenia innych osób (prokurator, adwokat oskarżonego, i in.) przebywających w odrębnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia szyba wenecka pomiędzy pomieszczeniami. W pokoju możliwa również jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego przebieg może być odtworzony na rozprawie głównej. W celu zagwarantowania realizacji potrzeb wymiaru sprawiedliwości pokój przesłuchań jest wyposażony w kamerę rejestrującą przesłuchanie, mikrofon rejestrujący dĽwięk, sprzęt umożliwiający rejestrację audiovideo przebiegu przesłuchania na kasecie VHS.

Pokój przesłuchań utrzymany jest w stonowanej, pastelowej kolorystyce przyjaznej dziecku, umeblowany w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom.

Pomieszczenie wyposażony jest w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, zabawki i in.).

Poradnia Towarzystwa Rozwoju Rodziny gwarantuje również opiekunom dziecka wszechstronną informację na temat pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej.