Aniołkowi Rodzice czują inaczej – projekt współfinansowany ze środków FIO

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 2 maja Towarzystwo Rozwoju Rodziny rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków FIO,pt. „Aniołkowi rodzice czują inaczej”. Projekt skierowany jest do rodziców doświadczonych śmiercią dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym i krótko po narodzeniu oraz udzielającego im pomocy personelu. Realizowane działania to m. in.:

-objęcie interdyscyplinarną opieką rodziców doświadczonych stratą poprzez poradnictwo, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania indywidualne i grupowe;

-szkolenie i superwizowanie personelu placówek medycznych oraz studentów ostatnich lat kierunków medycznych i społecznych w pracy z klientem po stracie;
-opracowanie i wydanie poradnika skierowanego do ojców po stracie dziecka i publikacji dotyczącej miejsca dziecka nienarodzonego w systemie rodzinnym; wznowienie publikacji „Kołysanka dla Anioła”; opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych;
-upowszechnianie materiałów psychoedukacyjnych i standardów pracy z rodzicami doświadczonymi stratą dziecka;
-wznowienie działań szkoły rodzenia dla rodziców doświadczonych stratą dziecka;
-uruchomienie telefonu edukacyjno- informacyjno-wspierającego;

Działania projektu realizowane są przez oddział Wrocławski, Opolski, Lubelski i Lubuski

serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu: centrum@babyvita.com.pl, 602 645 443

Beata Jarosz wraz z zespołem realizującym