Pożegnać po ludzku – prawa aniołkowych rodziców

W Polsce rocznie dochodzi do około 40 tysięcy poronień na różnym etapie rozwoju płodowego dziecka. Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku podjęte zostaną działania, które mają na celu objęcie bezpłatną interdyscyplinarną opieką i wsparciem kobiety i ich rodziny dotknięte taką stratą. Ponadto zaplanowany jest szereg działań warsztatowo- szkoleniowych skierowanych do osób zawodowo związanych z tym obszarem.
Towarzystwo Rozwoju Rodziny O/W we Wrocławiu dzięki wspołfinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizuje innowacyjny projekt „POŻEGNAĆ PO LUDZKU- PRAWA ANIOŁKOWYCH RODZICÓW”. Działanie to skierowane jest do rodziców po stracie dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym i śmierci tuż po oraz do personelu medycznego szpitali- oddziałów położniczych i patologii ciąży, gdzie najczęściej dochodzi do straty. Celem projektu jest objęcie interdyscyplinarną opieką rodziców po stracie dziecka, stworzenie standardów postępowania i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu medycznego, opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych i współpraca z mediami.

Rodzice dotknięci stratą mogą bezpłatnie skorzystać z zajęć terapeutycznych, opieki psychologicznej i lekarskiej- grupowej i indywidualnej, telefonu edukacyjno- informacyjno – wspierającego oraz opracowanych materiałów edukacyjnych. Dodatkowo stworzone zostaną zajęcia szkoły rodzenia dedykowane specjalnie Paniom dotkniętym wcześniejszą stratą dziecka. Działania skierowane do personelu medycznego to zajęcia warsztatowo- szkoleniowe, opracowanie standardów postępowania i materiałów informacyjnych.
Panie i ich rodziny doświadczone stratą dziecka, które chciałyby podzielić się swoją historią zapraszamy do współpracy. Opowieści zostaną zredagowane i anonimowo przestawione w specjalnej publikacji dotyczącej wspomnień aniołkowych rodzin.

Spotkania aniołkowych rodziców prowadzone przez psychologa i lekarza psychiatrę:

środy godzina 18.00 grupa psychoedukacyjna- otwarta
spotkania indywidualne z psychologiem i lekarzem
grupy terapeutyczne
szkoła rodzenia dla rodziców dotkniętych wcześniejszą stratą dziecka
szkolenia personelu medycznego

Centrum Medyczne „Baby Vita”
ul. Zelwerowicza 4
Wrocław

Kontakt: koordynator projektu Beata Jarosz 602645443
Centrum.babyvita@gmail.com