Programy edukacyjne

Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu od wielu lat prowadzi programy edukacyjno – profilaktyczne na terenie Dolnego Śląska. Są to działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, prewencji przemocy, zajęcia psychoedukacyjne w szkołach, specjalistycznych placówkach opiekuńczych, poradniach.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć profilaktyczno – edukacyjnych. Zajęcia skierowane są do młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego.

Proponujemy:

szkolenia dla grona pedagogicznego, pedagogów oraz rodziców – profilaktyka depresji wczesnomłodzieńczej, prewencja psychomanipulacji, przemocy, agresji i autoagresji – (zajęcia finansowane przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław);

zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące profilaktyki zdrowotnej: „Mój psychiatra, mój psycholog” (zajęcia finansowane przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław);

Zobacz więcej w dziale materiały informacyjne

zajęcia psychoprofilaktyczne dla młodzieży, „Oswoić ginekologa”

ukierunkowanie zawodowe – ocena predyspozycji ucznia pod kątem wyboru przyszłego zawodu.