Bezpieczna integracja

Najnowsza inicjatywa Towarzystwa Rozwoju Rodziny, finansowana z dotacji Gminy Wrocław, ma na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obejmuje psychoedukację zdrowotną oraz działania zapobiegające przemocy.

Aktualnie realizowany projekt wspiera niezależność, zaradność oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie to jest realizowane przez prowadzenie bezpłatnych indywidualnych oraz grupowych zajęć warsztatowych. Pozwalają one zdobywać i rozwijać nowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto zwiększą kompetencje w dziedzinie komunikacji z otoczeniem w przypadku bycia ofiarą, świadkiem czy sprawcą przemocy. Pomagają także usprawnić funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych oraz środowiskach.

W trakcie spotkań podejmowane są tematy, takie jak: prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, role w rodzinie i społeczeństwie, zdrowie oraz profilaktyka prozdrowotna, a także bezpieczne funkcjonowanie społeczne.

Warsztaty dla 30 osób prowadzone są w trzech grupach. Odbywają się w godzinach popołudniowych przy ul.: Zelwerowicza 4 i Podwale 74. Uczestnicy zajęć otrzymują na czas ich trwania niezbędne materiały edukacyjne.

W związku z tym, że projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w przyszłości organizowane będą kolejne edycje. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław udział w zajęciach jest bezpłatny. Uzyskanie dodatkowych informacji oraz zapisy są możliwe pod nr tel.:  71 349 39 11.