Nieformalna edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii i homofobii

O tym, że Wrocław jak i cały Dolny Śląsk muszą być wolne od uprzedzeń, przekonywać będziemy poprzez działania współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu oferujemy Ci:

– bezpłatny udział w przygotowanym przez grupę specjalistów szkoleniu zakończonym certyfikatem
– materiały szkoleniowe i wiedzę z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom i nietolerancji
– doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu warsztatów (często niezbędne w dalszej ścieżce zawodowej)
– bezpłatne indywidualne konsultacje w trakcie realizacji projektu
– rekomendacje i możliwość dalszej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny
– bezpłatny udział w ogólnopolskiej konferencji

Ideą naszego projektu jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności dzięki:

– przeszkoleniu studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy antydyskryminacyjnej w formie prelekcji, warsztatów i pogadanek w placówkach edukacyjnych;
– serii warsztatów i spotkań z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami;
– uruchomieniu telefonu informacyjno- wspierającego;
– organizacji ogólnopolskiej konferencji

Jeżeli zatem uważasz, że rasizm, homofobia, ksenofobia i inne przejawy nietolerancji są problemem, z którym można i należy walczyć, zapraszamy Cię do uczestnictwa w naszym projekcie i zostania wolontariuszem nieformalnej grupy edukatorów antydyskryminacyjnych.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania: centrum@babyvita.com.pl