Nowy projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław wraz z początkiem lipca ruszył projekt „Edukacja zdrowotna i wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”. Prowadzone w 2021 i 2022 roku bezpłatne zajęcia umożliwiają skorzystanie ze wsparcia około stu takim osobom.

Zajęcia prowadzone indywidualnie i w grupach będą miały charakter edukacyjny, profilaktyczny i prozdrowotny. Obejmą specjalistyczne wsparcie i poradnictwo, m. in. w obszarach, takich jak: rehabilitacja, dietetyka, psychologia, pedagogika, psychoedukacja czy coaching bądź warsztaty edukacyjne. Oprócz warsztatów psychoedukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone będą także zajęcia dla ich rodzin, opiekunów czy osób wspierających, które obejmować będą również specjalistyczne poradnictwo i wsparcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt podnr tel.: 602645443 lub 713493911. Wszystkie działania są realizowane zgodnie z wytycznymi GIS.

logo-wroclawiascreenshot_20210802-182131_google