Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna 2014

Płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, status ekonomiczny, czy orientacja seksualna – to na tle tych obszarów najczęściej dochodzi do dyskryminacji. Brak tolerancji może mieć bardzo poważne konsekwencje w postaci aktów przemocy lub agresji – werbalnej, psychicznej, czy fizycznej. Skutkiem takich zachowań mogą być akty autoagresji, progres zaburzeń oraz wykluczenie społeczne osób dyskryminowanych. Dlatego Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu, zajmujące się na problematyką dyskryminacji już od 13 lat, stworzyło projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”, którego główną ideą jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności. Projekt powstał szczególnie z myślą o środowiskach młodzieżowych (13-30 lat) na Dolnym Śląsku, uczniach, studentach i młodych pracownikach placówek edukacyjnych i wychowawczych.

Sposób realizacji projektu:

Przeszkolenie studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy antydyskryminacyjnej w formie prelekcji lub warsztatów w placówkach edukacyjnych, wychowawczych na Dolnym Śląsku.

Spotkania edukacyjne z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami – edukacja nieformalna.

Wytworzenie modelu edukacji nieformalnej – starszy uczy młodszego.

Organizacja seminarium z udziałem realizatorów i uczestników zajęć oraz przedstawicieli władz samorządowych, czy mediów

Psychoedukacja w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” propaguje godność, równość i wolność. Sprzyja postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Cele projektu to m.in.:

Propagowanie idei poszanowania inności.

Podniesienie poziomu wiedzy na temat zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, i homofonicznych wobec różnych przejawów dyskryminacji i ich skutków społecznych.

Przeszkolenie grupy studentów, by potrafili rozpoznawać zarówno swoje, jak i emocje swoich podopiecznych. By umieli nad nimi pracować i potrafili reagować na zachowania nieadekwatne, na wszelkie przejawy braku tolerancji dla dla osób z mniejszości etnicznych, seksualnych, narodowościowych, innych.

Przygotowanie studentów do prowadzenia prelekcji wśród grup wybranych placówek edukacyjno-wychowawczych.

Uruchomienie codziennie aktywnego telefonu informacyjno-edukacyjnego.

Dotarcie, dzięki zajęciom w placówkach edukacyjnych, do lokalnych społeczności, które charakteryzują się małą elastycznością i małą tolerancją na inności.

Projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 18 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014. Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pisaliśmy o projekcie:

27.09.2014

„Tacy sami…” – ostatnie szkolenia

Przed nami już ostatnie szkolenia w ramach projektu „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”. Podobnie, jak na poprzednich, tak i tym razem nasze sale wypełnią się do ostatniego miejsca. Zainteresowanie sztuką tolerancji, głównie wśród studentów kierunków społecznych dolnośląskich uczelni, do których kierowany jest projekt, jest od początku bardzo duże. Nic dziwnego, nasze zajęcia są bezpłatne, a każde jednodniowe szkolenie kończy się wydaniem stosownego certyfikatu. Trzeba jednak przyznać, że wszyscy pracują na niego bardzo sumiennie. Wszystkie dotychczasowe grupy były pełne energii i zaangażowania. Nie brakowało burzliwych dyskusji i trudnych pytań, na które musieli odpowiadać nasi specjaliści.

Liczymy, że podobnie będzie na ostatnich szkoleniach, na których są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zainteresowanie jest duże, ale liczba miejsc jest ograniczona. Widać jednak, że problem dyskryminacji jest istotny i wiele młodych ludzi go dostrzega. Dlatego tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie propagującym takie idee, jak godność, równość i wolność. Zapraszamy tych, którzy uważają że z rasizmem, homofobią, ksenofobią i innymi przejawami nietolerancji można i należy walczyć. Przedmiotem naszego projektu są działania z zakresu nieformalnej edukacji ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę/pochodzenie, status społeczny.

Oprócz udziału w profesjonalnym szkoleniu, który potwierdzamy certyfikatem oferujemy przygotowane w ramach projektu materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy, na temat dyskryminacji, jej przejawów i sposobów zapobiegania. Ci, którzy szkolenie już ukończyli, bardzo chwalili sobie kompleksowość przygotowanych dla nich materiałów. Dla ostatnich w tym roku osób, które wezmą udział w projekcie „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” też przygotowaliśmy taką obowiązkową lekturę dla osób żywo zainteresowanych problemem.

05.11.2014

„Tacy sami…” już za nami

Dwa projekty jeszcze trwają, ale jeden ważny tegoroczny cykl właśnie się zakończył. Za nami ostatnie zajęcia projektu „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”. Kiedy w dobrowolnych warsztatach dotykających bardzo ważnego problemu każdorazowo udział bierze kilkadziesiąt osób, to śmiało możemy powiedzieć, że projekt kończy się bardzo dużym sukcesem. Na każdym szkoleniu udało nam się wypełnić salę do ostatniego miejsca, a nasi trenerzy mieli za każdym razem okazje pracować zaangażowaną grupą młodych ludzi, którzy chcą zmian w myśleniu swoich rówieśników i świadomie dążą do tego, by skutecznie wpływać na pozytywne zmiany światopoglądowe.

Te ostatnie szkolenia, które właśnie się zakończyły, jak i te, które organizowaliśmy w pozostałych miesiącach pokazały, że chęci dokonywania tych zmian są bardzo duże, dlatego będziemy pewnie pracować nad kolejnymi projektami dotyczącymi problemów dyskryminacji i wykluczenia. Zwłaszcza, że pozytywna energia wśród młodych ludzi, studentów dolnośląskich uczelni i docelowo też pewnie przyszłych pedagogów, wychowawców, czy trenerów, mile nas zaskoczyła. I nie chodzi już tylko o przyjazną i ciepłą atmosferę, którą udało się stworzyć na każdym ze szkoleń, ale przede wszystkim o bardzo duże zainteresowanie tematem i zrozumieniem istoty problemu. Zresztą z relacji i trenerów, i uczestników naszych warsztatów, można było zauważyć, że satysfakcja była obustronna. Z jednej strony podkreślano profesjonalizm szkolących, z drugiej sami szkoleni wykonali dużo ciężkiej pracy i bardzo żywo uczestniczyli w zajęciach. Wypisywanie każdego pojedynczego certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”, nie było jedynie formalnością, ale rzeczywistą nagrodą za zaangażowanie i wysiłek.

Przypomnijmy, że zadaniem wszystkich uczestników było oswojenie tematu inności ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientacje seksualną, religię, czy płeć. Poznanie źródła homofobicznych zachowań i skutków wykluczenia i ostracyzmu społecznego wobec osób dyskryminowanych. Podczas warsztatów nauczyli się jak rozpoznawać swoje emocje i jak nad nimi pracować, jak reagować na zachowania nieadekwatne, jak uczyć tolerancji dla osób z mniejszości etnicznych, seksualnych, czy narodowościowych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się wspólnie przybliżyć młodzież Dolnego Śląska Europie i odwrotnie.

Podsumowanie projektu:

Zainteresowanie projektem „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”, głównie wśród studentów kierunków społecznych dolnośląskich uczelni, do których kierowane były szkolenia, od początku – do końca było bardzo duże. Nic dziwnego, nasze zajęcia były bezpłatne, a każde jednodniowe szkolenie kończyło się wydaniem stosownego certyfikatu. W sumie otrzymało go 75 studentów.

Projekt był bardzo złożony i rozpoczął się już w połowie kwietnia. O tym jak dużo udało nam się zrobić najlepiej świadczą liczby. Stworzyliśmy specjalną telefoniczną linię informacyjno-edukacyjną i odbyliśmy ponad 300 rozmów, co przełożyło na 475 godzin obsługi tego telefonu. Na potrzeby projektu opracowaliśmy 3200 sztuk materiałów informacyjnych i 115 kompletów materiałów szkoleniowych skierowanych do studentów. Nieformalne zajęcia edukacyjne udało nam się przeprowadzić w ponad 80 klasach, w wymiarze ponad 160 godzin. Przeprowadziliśmy też 50 godzin specjalistycznych konsultacji.

Liczby pokazują, jak dużo pracy udało nam się wspólnie włożyć w projekt, ale jego efektów nie da się jednoznacznie zmierzyć. Jest długofalowy i niezwykle istotny. Udało nam się oswoić tematu wszelkiego rodzaju „inności”. Zgłębić istotę dyskryminacyjnych postaw, znaleźć ich przyczyny, pokazać fatalne skutki, jakie mogą wywołać takie zachowania wśród osób wykluczanych społecznie z powodu uprzedzeń. Co ważniejsze, jesteśmy przekonani, że udało nam się tę tolerancję wśród wielu osób zwiększyć, oswoić je z problemem. Niezwykle istotny jest też fakt pracy ze studentami i młodymi pracownikami różnych placówek. Bo tym samym udało nam się zwiększyć kompetencje teraźniejszych oraz przyszłych pedagogów i psychologów.

Projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” się zakończył, co nie znaczy, że problemami dyskryminacji i wykluczeń nie będziemy się zajmować również w 2015 roku. Informacji o aktualnych projektach szukajcie na stronie internetowej www.trr.info.pl i na naszym facebookowym profilu.